De uitvaart

Na een overlijden moeten er in een kort tijdsbestek veel zaken geregeld en besproken worden. Wij helpen de nabestaanden bij het maken van keuzes door informatie, advies en steun te verlenen in deze periode van verdriet. De persoonlijke wensen van de overledene of nabestaanden staan bij ons centraal. Ieder mens is immers verschillend en elke uitvaart is een persoonlijk afscheid.

Opbaring

Voor de opbaring van de overledene zijn meerdere mogelijkheden. Zo kan er gekozen worden voor een thuisopbaring of voor een opbaring in ons uitvaartcentrum. Ook is een combinatie mogelijk om de overledene de eerste dag of dagen thuis op te baren en de laatste dag of dagen in ons uitvaartcentrum.

Hoe en waar de overledene opgebaard is speelt een belangrijke rol in het rouw- verwerkingsproces. Daarom wordt er bij ons veel zorg en aandacht besteed aan de keuzes hierin.

Openbare instellingen

Bij sommige verpleeghuizen of verzorgingshuizen bestaat de mogelijkheid om de overledene aldaar op te baren. Wij kunnen u daar meer informatie over verstrekken.

Rouwdrukwerk

Het is vaak gebruikelijk dat men met een rouwkaart familie, vrienden en bekenden op de hoogte brengt van het overlijden. Wij hebben een ruime sortering van ‘hedendaagse’ rouwkaarten opgebouwd. Er is keuze uit verschillende motieven, kleuren en papiersoorten. Omdat wij ons rouwdrukwerk in eigen beheer vervaardigen, kunnen wij vrij snel en 7 dagen per week zorgen dat de rouwkaarten gereed zijn om verzonden te worden. Ook kunnen wij geheel volgens uw wensen een kaart ontwerpen.

Wat is nazorg en waarom is dit zo belangrijk?

Uitvaartverzorging Janson & Bolland regelt ook de zogenaamde nazorg. Nazorg is een onderdeel van de uitvaart dat nogal eens vergeten wordt. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen na het overlijden van een dierbare ook daadwerkelijk gesteund worden door bekwame mensen.

Een week na de uitvaart neemt onze nazorgmedewerkster, Corrie Brakhoven, contact met u op om een afspraak te maken. De bedoeling van deze afspraak is om u te begeleiden bij wat er allemaal administratief afgehandeld moet worden.
Indien u daar prijs op stelt neemt de nazorgmedewerkster u dit werk allemaal uit handen of assisteert zij u daarbij.
Uiteraard kunt u ook met haar napraten. Bovendien neemt zij de tekst voor de dankbetuigingkaarten met u door en zorgt ervoor dat deze gedrukt bij u thuis worden afgeleverd.

Wat kunt u in de praktijk van ons verwachten?

- Advies over verklaring van erfrecht
- Pensioen wijzigen
- Uitkerende instanties aanschrijven
- Ziekenfonds en of ziektekostenverzekeraar op de hoogte stellen
- Advies over wijziging tenaamstelling bank/giro
- Abonnementen en lidmaatschappen wijzigen of opzeggen
- Versturen uitvaartpolissen
- Teksten voor de dankbetuiging doornemen en regelen
 

Begrafenis

Een begrafenis is een plechtigheid waarbij iemand die overleden is begraven wordt. Andere woorden voor begrafenis zijn teraardebestelling, uitvaart, graflegging en inhumatie.
Een alternatief voor de begrafenis is crematie. Men kan ook zijn/haar lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap.

Per land of geloof zijn er verschillende tradities en rituelen rond een begrafenis. Het is aan de nabestaanden om te bepalen wat na het overlijden gebeurt met een overledene. Zij zijn daarbij moreel gebonden aan de wensen die de overledene mondeling of schriftelijk heeft geuit met betrekking tot de uitvaart. Verder stelt de wet de nodige beperkingen. In Nederland is dat de Wet op de lijkbezorging, herzien in 1991. Zo mag de uitvaart niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na het overlijden en niet later dan 6 werkdagen. De burgemeester of officier van justitie kan ontheffing verlenen.

Leiden beschikt over drie begraafplaatsen, begraafplaats Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4, begraafplaats Zijlpoort, Haven 64 en begraafplaats Groenesteeg (deze begraafplaats is gesloten).
Begraafplaats Rhijnhof is een algemene begraafplaats, hier mag iedereen begraven worden ongeacht welk geloof of cultuur. Begraafplaats Zijlpoort is een Rooms Katholieke begraafplaats, welke bestemd is voor parochianen van de RK kerken uit Leiden.

Cremeren

De rouwplechtigheid, zoals een kerkdienst of uitvaartdienst, voorafgaand aan de crematie, is gelijk aan die bij een begrafenis. De daadwerkelijke crematie wordt uitgevoerd door het crematoriumpersoneel. Enkele jaren geleden doorgaans buiten aanwezigheid van nabestaanden of belangstellenden. Tegenwoordig kunnen de nabestaanden aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Bij de meeste crematoria is dit geen probleem. Een aantal crematoria heeft de ovenruimte een publieksvriendelijker uiterlijk gegeven.

Voor de regio Leiden wordt over het algemeen crematorium Rhijnhof gebruikt.