Laatste wilsbeschikking

De laatste wilsbeschikking is bedoeld om duidelijk te maken hoe de uitvaart moet gaan verlopen en om alle wensen daaromtrent kenbaar te maken. De laatste wilsbeschikking moet gedateerd en ondertekend zijn. Verstandig is het om dit te doen in aanwezigheid van een tweede persoon. Deze kan de wilsbeschikking mede ondertekenen en erop toezien dat uitvaart wordt uitgevoerd zoals dit in de wilsbeschikking is opgetekend.

Wanneer u uw contactgegevens invult, kunnen wij geheel vrijblijvend u de laatste wilsbeschikking toesturen. 

Begrafenis

Indien u kiest voor een begrafenis, dan zijn er diverse mogelijkheden. Sommige mensen beschikken al over een eigen graf of een grafkelder. Omdat tegenwoordig het kopen van een graf voor onbepaalde tijd (bijna) niet meer voorkomt, worden de meeste mensen begraven in een graf dat voor bepaalde tijd wordt gehuurd. Een eigen grafruimte wordt vaak uitgegeven voor een periode van twintig jaar, waarna op de meeste begraafplaatsen een verlenging mogelijk is. Na afloop van deze huurtermijn worden de stoffelijke resten ¨geruimd¨, tenzij de huur wordt verlengd. ¨Ruimen¨ betekent dat de stoffelijke resten op een daarvoor bestemd gedeelte van de begraafplaats worden herbegraven. Naast een eigen graf is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een algemeen graf.  Voor een graf zijn onderhoudskosten verschuldigd. Het onderhoud bestaat uit het onkruidvrij houden van de graven, het snoeien van eventuele beplanting, het onderhouden van paden en de algemene aanplant. De kosten van een eigen graf en de daaraan verbonden grafrechten verschillen per gemeente. Uw uitvaartverzorger kan u hierover nader informeren.

 

Crematie

Aan cremeren is sinds 1991 op vele punten dezelfde wettelijke status toegekend als aan begraven. Na de crematie kan de urn met de as worden bijgezet in een bestaand graf, of in een zogeheten urnengalerij of –tuin. Het is mogelijk daar een gedenkteken te plaatsen of beplanting aan te brengen. Er zijn vele urnen te koop, maar het is ook mogelijk een eigen urn te laten modelleren (denk hierbij wel aan de voorschriften). Op de urn kan een inscriptieplaatje worden aangebracht.
Ook kan de as worden verstrooid. Dit is mogelijk op een aangewezen terrein van een crematorium. Verder kunt u de as op zee of op het Nationaal Verstrooiingsveld Delhuyzen op de Veluwe laten verstrooien. Uit milieuoverwegingen wordt de voorkeur gegeven aan verstrooiing op zee. As kan namelijk zware metalen bevatten. Een maand na de crematie kan de as ook in een bus mee naar huis worden genomen.
 
Wilt u eventueel een persoonlijk gesprek met ons dan is dat altijd mogelijk. Wij kunnen u helpen met het invullen van uw laatste wilsbeschikking.